Czym jest rozstaw źrenic i jak go zmierzyć?

Określenie prawidłowego rozstawu źrenic jest istotne podczas doboru okularów, a konkretnie szkieł z soczewkami. Nieprawidłowe dane powodują, że koordynacja układu soczewka – oko jest wyraźnie zaburzona i nieprawidłowa.

Czym jest rozstaw źrenic?

Rozstaw źrenic (ang. pupillary distance), określany skrótem PD jest odległością pomiędzy źrenicami ukierunkowanymi na wprost. Podczas badania okulista lub optyk mierzy go u pacjenta, który przez chwilę kieruje swój wzrok nieruchomo wprost do aparatu. Co istotne, u osób dorosłych rozstaw źrenic jest stały, nie ulega zmianie. W związku z tym raz wykonany prawidłowo pomiar będzie miarodajny przy każdorazowym doborze szkieł i soczewek.

Rozstaw źrenic jest konieczny przy zakupie okularów do dali oraz do czytania. Nie ma konieczności dokonywania pomiaru w przypadku szkieł dedykowanych do bliży.

Jak mierzymy rozstaw źrenic?

Rozstaw źrenic powinien zostać określony podczas wizyty u okulisty, który winien ustalony parametr nanieść na receptę. Do mierzenia odległości między źrenicami używa się specjalistycznego aparatu, zwanego pupilometrem. W tenże wyposażone są także zorientowane na klienta, wysokiej klasy zakłady optyczne. W sytuacji, w której wartość PD nie jest określona na recepcie na okulary, takiego pomiaru może więc dokonać optyk. Pupilometr dokonuje pomiaru dla każdego oka osobno, podając wynik z dokładnością do 0,5 mm.

W przypadku zamówień internetowych dane z recepty należy precyzyjnie przepisać. Niemniej zdarzają się przypadki, w których lekarz nie podaje parametrów PD. W takich sytuacjach rozstaw źrenic można zmierzyć samodzielnie lub przy pomocy drugiej osoby.

Do samodzielnego pomiaru konieczna jest precyzyjna linijka, którą należy przyłożyć tuż nad źrenicami i podać odległość pomiędzy środkami obu źrenic. Należy podkreślić, że samodzielny pomiar jest obarczony większym prawdopodobieństwem błędu, chociaż zazwyczaj mieści się on w dopuszczalnych granicach dla prawidłowej korekcji wzroku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *