Statut fundacji

1. EDUKACJA W ZAKRESIE BADANIA I KOREKCJI WAD WZROKU.
2. INICJOWANIA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEODPŁATNYM PRZEKAZYWANIEM
OKULARÓW I SOCZEWEK KONTAKTOWYCH NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ
SYTUACJI MATERIALNEJ.
3. NIEODPŁATNE PRZEPROWADZANIE BADAŃ WZROKU W CELU WYKRYCIA WAD ZWIĄZANYCH Z
PRAWIDŁOWYM WIDZENIEM.
4. PROMOWANIE IDEI KORYGOWANIA WAD WZROKU.
5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST POPRAWA
JAKOŚCI WIDZENIA.
6. PROWADZENIE PRAC BADAWCZYCH W CELU POPRAWY JAKOŚCI WIDZENIA.
7. PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POPRZEZ ZAPEWNIENIE LEPSZEJ WIDOCZNOŚCI
PIESZYM.